Workshops

 

 

 

 

 

Allerlei ontwikkelingen, nationaal en internationaal, leiden tot grote veranderingen in de maatschappij. Van de overheid wordt,
gezien deze ontwikkelingen, niet alleen meer gevraagd, maar er worden vooral andere kennis en vaardigheden gevraagd dan vroeger.

Een andere manier van werken en communiceren is noodzakelijk. Daarbij moet de overheid laten zien wat ze bereikt, resultaten laten zien.

Burgers en ondernemingen verwachten van de overheid dat die hen niet lastig valt met overbodige of onnodig complexe regelgeving.
Optreden van en dienstverlening door de overheid dienen dientengevolge efficiënt, professioneel en effectief te zijn.

Hoewel de regering grote waardering heeft voor de geleverde ambtelijke prestaties, is zij toch van mening dat de overheid anders en beter kan werken,
en kleiner moet en kan zijn, enerzijds door efficiencyvergroting en anderzijds door het laten vervallen van overbodige werkzaamheden.

Navolgend bieden wij een aantal workshops waarin inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen die het vakgebied informatiemanagement beïnvloeden.

Daarbij speelt procesgericht denken en werken ondersteund door de inzet en ICT en de noodzaak van goede en tijdige informatie voor alle belanghebbenden
op elk niveau een belangrijke rol.