Procesmanagement trainingen

 

 

Zoek je een duurzame methodiek waarmee je processen blijvend verbetert in de eigen organisatie? Lean Six Sigma geeft je de tools om problemen in jouw werkomgeving aan te kunnen pakken. Hierdoor worden processen korter, verbetert de communicatie en is informatie beter te vinden.

Lean Six Sigma komt voort uit de samenvoeging van de filosofieën Lean en Six Sigma. Volgens het DMAIC model (Define, Measure, Analyse, Improve en Control) worden in een aantal stappen concrete resultaten geboekt. Het geeft geen korte termijn oplossing, maar zorgt voor een lange termijn verbetering. Dit heeft vrijwel altijd een kostendaling tot gevolg.
De werkvormen zijn afwisselend en er is voldoende ruimte voor eigen inbreng.