DIOR Academy

DIOR biedt al 30 jaar opleidingen voor informatieprofessionals en managers. Ontwikkelingen binnen informatiemanagement gaan in een hoog tempo. De vraag van klanten en medewerkers verandert en de behoefte naar digitale dienstverlening neemt toe. Hoe ga je als professional om met deze ontwikkelingen? Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie en collega’s hierin meegaan?

DIOR ondersteunt jou in dit ontwikkelingsproces met kwalitatief hoogstaande opleidingen. Onze opleidingen zijn afgestemd op de praktijk. Kennis en vaardigheden kunnen direct in de werksituatie worden toegepast en er is veel ruimte voor eigen inbreng. De onderwijskundige visie van DIOR is samen te vatten als ‘leren door doen’ en is gebaseerd op de theorie van Kolb. Een dynamisch proces dat bestaat uit vier stappen: ervaren, observeren en reflecteren, abstraheren en conceptualiseren, experimenteren en toepassen. De interactieve lessen worden gegeven door inspirerende docenten, die allemaal werkzaam zijn in het vakgebied.

 

Visie

DIOR streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van organisaties door het overdragen van kennis, vaardigheden en competenties op het vakgebied Informatie & Management. DIOR is onderdeel van BECIS, dé dienstverlener op het gebied van Informatiemanagement. Al ruim 30 jaar leiden wij studenten op die werkzaam zijn bij de overheid of in de zakelijke dienstverlening.

‘Bij de opleiding Basis Informatiemanagement werd de lesstof op een zeer plezierige manier overgebracht op onze DIV medewerkers. Hierdoor hebben zij meer kennis en vertrouwen gekregen om in zaakgericht werken een centrale rol op zich te nemen’

R. Jansen – Coördinator Informatie Dienstverlening, Gemeente Huizen.

Leermethoden en doelen

Een onderwijsmodel laat zien hoe de opleiding denkt over het aansturen en inrichten van leerprocessen. De onderwijskundige visie van DIOR is samen te vatten als ‘leren door doen’ en is gebaseerd op de theorie van Kolb.

Kolb beschouwt leren als een dynamisch proces waarbij telkens vier leerhandelingen betrokken zijn:

  • concreet ervaren
  • observeren en reflecteren
  • abstraheren en conceptualiseren
  • experimenteren en toepassen

Deze vier leerhandelingen situeren zich op het continuüm ‘actief – passief’ en op het continuüm ‘concreet – abstract’. Diepgaand leren is dus zowel concreet als abstract, zowel actief als passief. Er is zowel reflectie als actie nodig. Naast de leerhandelingen stimuleren wij onze studenten om open te staan voor nieuwe ervaringen en deze vanuit verschillende perspectieven waar te nemen en te overdenken. En vervolgens begrippen te vormen of te hanteren die de observaties integreren in een breder theoretisch kader en vanuit dit inzicht beslissingen te nemen, plannen te maken en uit te testen in een nieuwe situatie.

De volgorde waarin deze handelingen verlopen is niet zo belangrijk. Wel is het belangrijk dat deze 4 handelingen doorlopen worden. Zo is de leercirkel rond.

Docenten en lesmateriaal

Materiedeskundigen monitoren de steeds sneller gaande ontwikkelingen op het vakgebied, zodat de opleidingen continu worden getoetst, geactualiseerd of nieuwe modules worden ontwikkeld. De deskundigen zijn vakspecialisten en key players in hun organisaties. Een (gast)docent van DIOR heeft zowel kennis van de theorie als van de praktijk en is didactisch onderlegd.