OPLEIDINGEN PROJECT & PROCESMANAGEMENT

Binnen het vakgebied informatiemanagement zien we bij de meeste organisaties dat er naast de structurele werkzaamheden projectteams worden ingezet. Het voordeel hiervan is dat je door de afstemming tussen project en organisatie ervoor zorgt dat er focus blijft op de organisatiedoelstellingen. Dreigt het project af te wijken van de organisatiedoelstellingen? Flexibiliteit is een ander groot voordeel van projecten, het gaat om flexibele organisaties gericht op het behalen van doelen – die bijgesteld kunnen worden.

Dankzij projectmatig werken kun je tijdelijk expertise inhuren die je niet zelf in huis hebt, zonder dat je hier langer dan nodig aan vast zit. Door het vaststellen van de criteria waaraan een product of dienst moet voldoen wordt de kwaliteit geborgd.

PRINCE2 is een projectmanagement methodiek die zich richt op het managen, de besturing en de organisatie van een project. De laatste jaren komt er ook steeds meer aandacht voor Agile | Scrum, waarbij je al doende, met kleine stapjes de resultaten oplevert.

DIOR Academy heeft beide opleidingen in het opleidingenportfolio!

Lean Six Sigma komt voor uit de filosofieën Lean en Six Sigma. Volgens het DMAIC model (Define, Measure, Analyse, Improve en Control) worden in een aantal stappen concrete resultaten geboekt. Het geeft geen korte termijn oplossing, maar zorgt voor een lange termijn verbetering. Dit heeft vrijwel altijd een kostendaling tot gevolg.

De werkvormen zijn afwisselend en er is voldoende ruimte voor eigen inbreng, zodat jouw deelname afgestemd wordt op de uitdagingen binnen de organisatie.

Daarnaast bieden wij de opleiding BiSL Foundation aan. Deze geeft inzicht in de werkzaamheden die aan de klantzijde uitgevoerd moeten worden om de informatievoorziening te krijgen die de klanten verdienen. Deze opleiding richt zich concreet op functioneel beheer en informatiemanagement.