Module Beleidsontwikkeling

 

 

Schrijf je direct in

Duur
4 lesdagen

Opleiding
Onderdelen uit alle modules kunnen op maat samengesteld en incompany uitgevoerd worden.

Tarief
€ 2.200,00 inclusief biologische lunch

Startdatum
Bij voldoende aanmeldingen zal de modulen starten in het voorjaar van 2020

Inhoud

 • Organisatiekunde
 • Organisatiestructuren
 • Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders
 • Het besluitvormingsproces
 • Het beleidsvormingsproces bij de overheid
 • De veranderende overheid

 

Resultaat:

 • Je bezit kennis en vaardigheden om de nieuwe uitgangspunten op het terrein van informatiemanagement
  tot uitdrukking te laten komen in goed beleid, goede regels en richtlijnen.
 • Je kunt je beleid ontwikkelen, rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen
  op het terrein van informatiemanagement.

Bij een voldoende beoordeling van de eindopdracht heb je recht op een certificaat met goed gevolg.

Lesdagen:
Bij voldoende aanmeldingen zal de modulen
starten in het voorjaar van 2020

Duur: 4 lesdagen
Lestijden: 9.30 – 16.00 uur
Adres: DIOR Academy, Bezuidenhoutseweg 1, Den Haag