Informatiebeheersystemen, informatiebeveiliging en kwaliteitszorgsystemen 

 

 

Schrijf je direct in

Locatie
Den Haag

Opleiding
Deze module is een onderdeel van de leergang operationeel informatiespecialist niveau HBO

Tarief
€ 1.395,00 inclusief biologische lunch

Startdatum
28 april

Inhoud

Informatiebeveiliging

 • Wat is informatiebeveiliging?​
 • INK en informatiebeveiliging
 • Van GAP naar oplossing

Kwaliteitszorgsystemen

 • Wat is kwaliteit?
 • Van productgericht naar integraal kwaliteitsmanagement
 • Integraal kwaliteitsmanagement: het INK-model

Informatiebeheersystemen

 • Wat is een informatiebeheersysteem?
 • Welke informatie moeten we beheren?
 • Formele naleving
 • Hoe regelen we het beheer?

 

Resultaat

 • kan je KPI’s benoemen om de kwaliteit van de informatiehuishouding te meten, rekening houdend met de vigerende wet- en regelgeving, normen,
  standaarden en overige eisen vanuit de eigen organisatie
 • heb je inzicht in de wijze waarop een integraal kwaliteitszorgsysteem ingericht kan worden en hoe dit praktisch gebruikt kan worden
 • ben je in staat om op basis van de best practices risicoanalyse een baseline informatiebeveiliging te doorgronden en het beveiligingsbewustzijn binnen
  de eigen organisatie te vergroten
 • weet je wat verstaan wordt onder een informatiebeheersysteem
 • begrijp je het belang van wijzigingenbeheer
 • heb je voldoende praktische tips om mee aan de slag te gaan

Lesdagen

Informatiebeveiliging
Dinsdag 28 april

Kwaliteitszorgsystemen
Dinsdag 12 mei

Informatiebeheersystemen
Dinsdag 26 mei
Dinsdag   9 juni

Duur: 4 lesdagen
Lestijden: 9.30 – 16.00 uur
Adres: DIOR Academy, Bezuidenhoutseweg 1, Den Haag

Deze module is onderdeel van de leergang Operationeel Informatiespecialist HBO.
Onderdelen uit alle leergangen en modules kunnen op maat samengesteld en
incompany uitgevoerd worden.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op 070 8200 628 of  info@dior.nl