OPLEIDINGEN INFORMATIEMANAGER / -ADVISEUR ook als losse modules te volgen

Overheidsorganisaties krijgen steeds meer te maken met hogere eisen van hun lokale, nationale, Europese en mondiale omgeving. Zo wordt de roep om digitale dienstverlening (e-overheid) steeds luider en stellen burgers steeds hogere verwachtingen ten opzichte van behoorlijk bestuur, transparantie, efficiëntie en verantwoording.

Deze ontwikkelingen zorgen voor een groeiende noodzaak tot een effectieve samenwerking, kennisde­ling en informatie-uitwisseling tussen afdelingen en overheden onderling in een open omgeving. Daarbij komt dat internet mede zorgt voor toenemende internationalise­ring en complexiteit in beleid en wetgeving.

De ontwikkelingen hebben invloed op alle overheidsorganisa­ties, ongeacht type en grootte. In al die ontwikkelingen is de beschikbaarheid van toegankelijke en betrouwbare overheidsin­formatie een sleutel tot succes. Om dit te bereiken moeten heldere beleids­uitgangspunten worden vastgelegd. Van moderne informatiemanagers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om deze uitgangspunten tot uitdrukking te laten komen in duidelijke en begrijpelijke regels en richtlijnen.

Andere vaardigheden die een informatiemanager moet beheersen zijn: het managen van projecten, uitvoeren van onderzoek, ontwikkelen van nieuwe informatiestructuren en het in gang zetten van veranderingstrajecten. Ook zijn er bedrijfskundige kennis en vaardigheden nodig om normen, prestatie-indicatoren en een personeelssterkte vast te stellen en om kengetallen en ratio’s te kunnen bepalen.

OVERZICHT OPLEIDINGEN

SCHRIJF JE DIRECT IN!

Selecteer de data:

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Factuurgegevens

Opmerkingen

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden

Schrijf mij in voor de nieuwsbrief