Informatiebeveiliging en kwaliteitszorg- informatiebeheersystemen (HBO)

Als organisatie wens je de juiste informatie op een duurzame wijze te beheersen in een informatiebeheersysteem. Los van de uitdagingen die de wetgeving aan de inrichting van een informatiebeheersysteem stelt, verlangt het ook technologische en organisatorische maatregelen. Tijdens deze module gaan we aan de slag met deze uitdagingen.

 •  Wat is een informatiebeheersysteem.
 • Welke informatie moeten we beheren en hebben we alles?
 • De formele vereisten.
 • Hoe regelen we het beheer.
 • Functionaliteit.
 • Informatiebeveiliging.
 • Kwaliteitszorgsystemen.

Na het volgen van deze module:

 • Ben je in staat op basis van het IKZ-model inzicht te creëren in de kwaliteit van de informatiehuishouding met als doel risico’s te verkleinen of te elimineren, kosten te minimaliseren en baten te optimaliseren.
 •  Kan je KPI’s benoemen om de kwaliteit van de informatiehuishouding te meten, rekening houdend met de vigerende wet- en regelgeving, normen,
  standaarden en overige eisen en wensen vanuit de eigen organisatie.
 • Heb je inzicht in de wijze waarop een integraal kwaliteitszorgsysteem ingericht kan worden en hoe dit praktisch gebruikt kan worden.
 • Ben je in staat om op basis van de best practices risicoanalyse een baseline informatiebeveiliging te doorgronden en het beveiligingsbewustzijn  binnen de eigen organisatie te vergroten.

Weet je wat verstaan wordt onder een informatiebeheersysteem.
• Begrijp je het belang van wijzigingenbeheer.
• Heb je voldoende praktische tips om mee aan de slag te gaan.

Lesdagen:
1e lesdag dinsdag 19 maart
2e lesdag dinsdag 02 april
3e lesdag dinsdag 16 april
4e lesdag dinsdag 30 april

Duur: 4 dagen
Tarief: € 1395,00 incl. biologische lunch

Locatie: Den Haag

SCHRIJF JE DIRECT IN!

Selecteer de data:

Persoonlijke gegevens

Contactgegevens

Factuurgegevens

Opmerkingen

Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden

Wilt u de nieuwsbrief van DIOR ACADEMY ontvangen?