Informatieadviseur by design

 

 

Schrijf je direct in

Opleidingsniveau
HBO

Opleiding
Ook als losse modules te volgen

Tarief
€ 3.950,00 inclusief  biologische lunch

Startdatum
3 februari

Informatieadviseur by design

Tijdens de opleiding staan inhoud en praktische toepassing centraal. De modules zijn gericht op het verdiepen van essentiële kennis binnen het vakgebied
en op de toepasbaarheid in de praktijk. Wij kiezen voor de volgende aanpak, omdat wij je zo goed mogelijk willen voorbereiden op de stap die je gaat maken.

Kick – off

Bij aanvang van de opleiding vul je een formulier in waarin je een aantal vragen beantwoordt, gericht op jouw persoonlijke situatie. Daarnaast ontvang je een
formulier waarin je aangeeft over welk onderwerp je een eindopdracht wilt schrijven. Tijdens de lessen krijg je ruimte om hier actief mee aan de slag te gaan.

Begeleiding

Tussen de bijeenkomsten werk je aan je eindopdracht. Je krijgt hierbij ondersteuning van een ervaren begeleider.

Informatieadviseur by design

Kick off by design

 • Introductie & leerdoelstelling
 • Trends & ontwikkelingen
 • Nieuw positionering van informatie management en informatie beheer

Proactief adviseren & Proces- en Informatieanalyse

 • Inleiding systeemkunde & systeemtheorie
 • Adviesvaardigheden: rollen van de adviseur, kwaliteit van een advies
 • Proces en informatieanalyse, diagnose
 • Intake en adviesgesprek: verbinding en vertrouwen creëren

Inrichting van informatiebeheer

 • Wettelijke kaders (Archiefwet, AVG,WOO, Omgevingswet)
 • Risicomanagement, Compliance
 • Omgaan met weerstand
 • Beïnvloedingsstijlen

Duurzaam informatiebeheer in de keten

 • Openbaarheid in het digitale tijdperk, E-depot
 • Samenwerken in de keten
 • Stakeholder management en gebruikersadoptie

Impact op de organisatie

 • Overtuigend schrijven
 • Informatie-coaching on the floor

Presentatie eindopdracht

 • Opdracht vanuit de organisatie, lessons learned
 • Actieplan voor de praktijk

 

Informatieadviseur by design

Na het volgen van deze leergang:

*  Je weet wat er nodig is om het informatiebeheer naar een hoger niveau te brengen en je bezit essentiële kennis en tools om veranderingen teweeg te brengen.
*  Je bent op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen.
*  Je weet processen in kaart te brengen en te analyseren en je weet hoe je deze moet implementeren.
*  Je weet onzekerheden/ risico’s voor je organisatie te vertalen naar effectief beleid.
*  Je bent op de hoogte van de verschillende wettelijke kaders en normeringen en kan deze toepassen.
*  Je kunt proactief adviseren en je weet hoe je medewerkers mee kunt krijgen.
*  Je schrijft heldere rapporten/ adviezen, die inhoudelijk sterk en aantrekkelijk leesbaar zijn.
Je kunt overtuigend en comfortabel presenteren en spreken in het openbaar.

Informatieadviseur by design

Kick off by design
Maandag  03 februari

Proactief adviseren & Proces- en Informatieanalyse
Maandag 10 februari
Maandag 24 februari
Maandag 02 maart

Inrichting van informatiebeheer
Maandag 16 maart
Maandag 30 maart
Maandag 20 april

Duurzaam informatiebeheer in de keten
Maandag 04 mei
Maandag 18 mei

Impact op de organisatie
Maandag 08 juni
Maandag 22 juni

Presentatie eindopdracht
Maandag 6 juli

Duur: 12 lesdagen
Lestijden: 9.30 – 16.00 uur
Adres: DIOR Academy, Bezuidenhoutseweg 1, Den Haag