Module Werklast- en normeringsonderzoeken IM

 

 

Schrijf je direct in

Duur
4 lesdagen

Opleiding
Onderdelen uit alle modules kunnen op maat samengesteld en incompany uitgevoerd worden

Tarief
€ 2.200,00 inclusief biologische lunch

Startdatum
Bij voldoende aanmeldingen zal de modulen starten in het voorjaar van 2020

Inhoud

 • Inleiding arbeidsstudie
 • Historie van de arbeidskunde
 • Arbeidskundige begrippen
 • Methodestudie
 • Kwalitatieve analyse
 • Vastleggingstechnieken
 • Arbeidsmeting
 • Zelfregistratie
 • Multi-moment opnamen
 • Tijdstudie
 • Het opzetten van een normeringsonderzoek

 

Resultaat:

 • Je kunt de benodigde personeelssterke en normen en kengetallen berekenen en prestatie-indicatoren vaststel­len en hanteren.
 • Je kunt op een wetenschappelijke en bedrijfskun­dig verantwoorde basis de relatie tussen werkprocessen en de daarvoor
  benodigde arbeid leggen.
 • Je beheerst de techniek van multi-moment opname en je kunt een normeringsonderzoek uitvoeren.

Bij een voldoende beoordeling van de eindopdracht heb je recht op een certificaat met goed gevolg.

Lesdagen:
Bij voldoende aanmeldingen zal de modulen
starten in het voorjaar van 2020

Duur: 4 lesdagen
Lestijden: 9.30 – 16.00 uur
Adres: DIOR Academy, Bezuidenhoutseweg 1, Den Haag