24 apr 2018

Een aantal medewerkers van het ministerie van Defensie heeft de leergang Operationeel Informatiespecialist op
HBO niveau met succes afgerond. Wij feliciteren hen nogmaals van harte met het behaalde resultaat!

Hanneke